Refund policy

  1. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na levering van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kan Just Beach geen retour meer aanvaarden. 

6.2 Indien de Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Just Beach zorg voor terugbetaling van het aankoopbedrag van de retour gezonden artikelen, minus de verzendkosten. Dit gebeurt binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is. 

6.3 Tijdens de bedenktijd dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.  

6.4 Just Beach accepteert uitsluitend ruilingen / retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien: 

  • Goederen niet binnen 14 dagen na levering zijn aangemeld.
  • Goederen na 14 dagen retour gestuurd worden.
  • Goederen beschadigd zijn door de Klant.
  • De Klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
  • Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
  • De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.

6.5 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Just Beach gaat ervan uit dat de Klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden niet in ontvangst genomen.  

6.6 Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de Klant. 

6.7 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant. 

6.8 Bij ruiling zal Just Beach eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen. Dit is slechts van toepassing op artikelen die zonder korting zijn geleverd en geldt niet voor franco leveringen.